Blackorwhite NL Woordenboek Nederlands Woordenboek
Link to the dictionary http://blackorwhite.nl/NLwoordenboek/index.php?a=list&d=1
Link to the term http://blackorwhite.nl/NLwoordenboek/index.php?a=term&d=1&t=128734
uitspraak

Syn: frase, kreet, votum, woord, accent, arrest, betoon, citaat, dictie, dictum, mening, opgaaf, opgave, spraak, uiting, vonnis, zeggen, besluit, decisie, dialect, gewijsde, gezegde, oordeel, tongval, verdict, zegging, bewering, elocutie, geleding, judicium, opmerking, sententie, statement, uitlating, berechting, beslissing, getuigenis, spreekwijze, uitspreken, verklaring, voordracht, vermelding, articulatie, formulering, klankgeving, uitsluitsel, bekendmaking, prononciatie, kennisgeving, veroordeling, verwittiging, vonnisvelling

© 2004 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0