Blackorwhite NL Woordenboek Nederlands Woordenboek
Link to the dictionary http://blackorwhite.nl/NLwoordenboek/index.php?a=list&d=1
Link to the term http://blackorwhite.nl/NLwoordenboek/index.php?a=term&d=1&t=412688
veranderlijk

Syn: os, wuft, buiig, onwis, bijster, labiel, luimig, mobiel, onvast, wankel, frivool, grillig, inegaal, mutabel, oneffen, ongelijk, onzeker,flexibel, variabel, alterabel, balsturig, erratisch, ongedurig, onstabiel, temporair, versatiel, weifelend, wisselend, commutabel, inconstant, ongestadig, wisselbaar, afwisselend, beurtelings, onbestendig, vergankelijk, wispelturig, lichtvaardig, transmutabel, twijfelmoedig, weifelachtig, weifelmoedig, wisselvallig, kameleonistisch, onstandvastig

© 2004 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0