< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 46
  • >Nederlands Woordenboek - 46
Your search query: opwekken
Found: 46
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. aanblazen
aanvuren bezielen ophitsen opwekken aansporen aanstoken aspireren prikkelen bemoedigen inspireren aanwakkeren enthousiasmeren
2. aanmanen
manen raden oproepen opwekken sommeren aansporen stimuleren
3. aanmoedigen
stijven opgeven aanvuren animeren opwekken opwinden opzetten opzwepen aansporen aanzetten prikkelen bemoedigen inspireren stimuleren toejui
4. aansporen
aan nopen drijven porren pramen drukken knellen kwellen aanmanen animeren opwekken vermanen prikkelen instigeren stimuleren toejuichen aanm
5. aanvuren
inblazen ophitsen opjutten opstoken opwekken aanblazen aandrijven aansporen bemoedigen toejuichen aanmoedigen aanwakkeren
6. aanwakkeren
stoken verzet aanvuren ophitsen opsteken opwekken toenemen aanbollen (van wind) aanhitsen aansporen aanstoken oprakelen aanmoedigen encouva
7. aanzetten
…ellen opruien prikken starten aanjagen aanvuren animeren beginnen opstoken opwekken scherpen aandrijven aansporen noodzaken prikkelen vastma
8. angst opwekken bij iemand
verontrusten
9. animeren
stuwen opwekken prikkelen inspireren stimuleren aanmoedigen verlevendigen
10. bezielen
animeren monteren opwekken aanblazen vervoeren inspireren begeesteren vitaliseren enthousiasmeren
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0