< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: baatzucht
Found: 7
 
1. baatzucht
egoïsme eigenbaat mercenair zelfzucht inhaligheid
2. belangeloos
gratis zonder baatzucht zonder belangstelling zonder betaling zonder winstoogmerk liefdadig onbetaald vrijwillig altruïstisch onbaatzuchtig
3. egoïsme
ikzucht baatzucht zelfzucht eigenbelang
4. eigenbelang
egoïsme baatzucht eigenbaat zelfzucht baatzuchtigheid
5. hebzucht
baatzucht cupiditeit gierigheid begerigheid inhaligheid vrekkigheid hebberigheid
6. zelfzucht
egoïsme ikzucht egotisme hebzucht baatzucht eigenbaat egocentrisme
7. zonder baatzucht
belangeloos
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0