< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: klakkeloos
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. blindelings
lukraak blindweg klakkeloos onbezonnen
2. klakkeloos
lukraak nauwelijks zorgeloos onverhoeds onvoorzien plotseling voetstoots blindelings ondoordacht onnadenkend willekeurig ongemotiveerd
3. lichtvaardig
losweg profaan opgewekt vermetel onberaden onbesuisd roekeloos voorbarig klakkeloos onbezonnen lichtzinnig luchthartig ondoordacht onnadenk
4. lukraak
zomaar, klakkeloos, blindelings, plompverloren
5. ongegrond
gratuit onbillijk klakkeloos ongefundeerd ongemotiveerd onverantwoord ongerechtvaardigd
6. ongemotiveerd
naïef argeloos klakkeloos vertrouwend willekeurig ongefundeerd onrechtvaardig
7. onnadenkend
achteloos machinaal onbedacht roekeloos klakkeloos onbezonnen automatisch lichtzinnig werktuiglijk gedachteloos onvoorzichtig
8. plotseling
…usk ineens opeens subiet pardoes schielijk eensklaps nauwelijks onverwijld klakkeloos onverdacht onverhoeds onverwacht onvoorzien plotsklaps
9. voetstoots
blindelings klakkeloos
10. willekeurig
…rillig moedwil tirannie arbitrair onbepaald tiranniek toevallig despotisch klakkeloos facultatief grilligheid wispelturig eigenmachtig eigen
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0