< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: gewoonlijk
Found: 19
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. dikwijls
…al dikwerf gedurig meestal frequent geregeld herhaald doorgaans gemeenlijk gewoonlijk meermaals meermalen meesttijds menigmaal veelmaals tel
2. doorgaans
vaak altijd meest veelal dikwijls meestal geregeld gemeenlijk gewoonlijk normaliter meestentijds
3. doorlopend
steeds geregeld doorgaand doorgaans gewoonlijk voortdurend onafgebroken
4. een periode, gewoonlijk de winter, waarin planten niet bemest worden en minder of soms géén water krijgen
rustperiode
5. gebruikelijk
in gewoon usueel normaal ritueel gangbaar ritueel ordinair gemeenlijk gewoonlijk habitueel ordinaris usantieel ordinaris traditioneel
6. geregeld
… frequent geordend gestadig regulair regulier steevast dagelijks doorgaans gewoonlijk gewoonweg opgeruimd periodiek gesorteerd methodisch re
7. gewoon
…ngbaar ordinair triviaal alledaags doorgaand doorgaans eenvoudig gemiddeld gewoonlijk gewoonweg habitueel ordinaris overigens standaard norm
8. gewoonlijk
vaak meest anders veelal dikwijls meestal normaal doorgaans gemeenlijk habitueel doorlopend normaliter
9. habitueel
aangewend gewoonlijk gemeenzaam
10. hetgeen gewoonlijk geschiede
regel
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0