< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: gewoonlijk
Found: 19
Pages: << Prev | 1 | 2 |
11. in de regel
vaak meest veelal dikwijls meestal normaal doorgaans gewoonlijk
12. meest
meestal gewoonlijk
13. meestal
vaak meest veelal dikwijls geregeld doorgaand doorgaans gemeenlijk gewoonlijk meesttijds meestentijds meestendeels
14. meestentijds
vaak veelal dikwijls meestal geregeld doorgaans gemeenlijk gewoonlijk
15. naar gewoonte
usueel gewoonlijk
16. normaal
…baar menselijk alledaags doorgaans gemiddeld menselijk standaard verticaal gewoonlijk normaliter regelmatig gebruikelijk
17. normaliter
…ewoon meestal normaal volgens de norm volgens de regels algemeen doorgaans gewoonlijk meerendeels
18. plegen
doen uiten begaan gewoon gewoon zijn bedrijven gewoonlijk zijn verrichten
19. vaak
… slaap veelal dikwerf dikwijls gedurig meestal frequent geregeld doorgaans gewoonlijk meermaals menigmaal veelmaals veeltijds regelmatig vee
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0