< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 4
  • >Nederlands Woordenboek - 4
Your search query: trouwens
Found: 4
 
1. bijwoord
…g onderwijl ongeveer overhand overheen speciaal tegenaan terloops terneder trouwens tussenin uwerzijds vanboven vanonder veelmeer veeltijds
2. immers
per slot van rekening toch want zeker althans namelijk stellig trouwens tenminste tenslotte voorzeker uiteindelijk
3. in waarheid
trouwens werkelijk overigens metterdaad
4. overigens
ook anders verder voorts wijders trouwens anderzijds bovendien
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0