< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: mangel
Found: 10
 
1. afwezigheid
gemis gebrek mangel absence forfait verstek verzuim absentie ontbreken distractie absenteïsme ontstentenis verstrooidheid
2. behoefte
zin nood animo armoe drang gemis vraag gebrek gevoeg impuls mangel tekort armoede penarie aandrang noodzaak drijfveer exigentie nooddruft o
3. belegeringswerktuig
ram kanon mangel katapult vuurmond
4. glanspers
mangel
5. leemte
…t bres fout glop gemis hiaat holte kloft manco gaping gebrek lacune leegte mangel tekort omissie opening interval mankement uitlating weglat
6. mangel
fout gebrek amandel wringer afwezigheid mangelwortel ontsteltenis
7. ontstentenis
fout gemis gebrek mangel absentie afwezigheid
8. pers
stok roede staak stang mangel perzik drukpers schrijvers journalisten
9. pletwerktuig
wals mangel pletrol pletmolen stoomwals
10. soort mangel
wringer kalander mangelpers strijkmachine
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0