< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 21
  • >Nederlands Woordenboek - 21
Your search query: discussie
Found: 21
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. behandeling
…xposé geding omgang gebruik procedé therapie werkwijze afdoening bewerking discussie hantering werkwijze bejegening bespreking verzorging af
2. bespreking
congres consult kritiek overleg palaver discussie onderhoud behandeling conferentie consultatie conversatie vergadering verhandeling beraad
3. conferentie
congres discussie bijeenkomst redevoering vergadering
4. debat
dispuut polemiek discussie redekaveling twistgesprek gedachtenwisseling
5. dialoog
gesprek overleg discussie bespreking ontmoeting tweespraak conversatie deliberatie samenspraak tweegesprek beurtgesprek beraadslaging gedac
6. discussie
kif mot kift bonje debat onmin ruzie twist heibel herrie stront dialoog dispuut gesprek kwestie onvrede aanvaring redetwist bespreking onen
7. doorsnijding
snijpunt kruising discussie doorsnede intersectie
8. gedachtewisseling
debat dispuut discussie
9. gesprek
dialoog overleg praatje discours discussie entrenous onderhoud bespreking pourparler conferentie conversatie samenspraak confabulatie redek
10. insnijding
… kartel spectie spleet incisie insnede inkeping insectie operatie radkrans discussie
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0