< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 20
  • >Nederlands Woordenboek - 20
Your search query: verdorven
Found: 20
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bedorven
…d bederven geschift gestremd loomheid septisch verkeerd zedeloos oneetbaar verdorven vergallen vervallen beschadigd geabimeerd verbasterd aa
2. boosaardig
…ulent, arglistig, gevaarlijk, infernaal, malicieus, schrander, serpentig, verdorven, sadistisch, kwaadaardig, kwaadwillig, verderfelijk, on
3. door en door vals
perfide verdorven
4. duf
…ai vies vuns sloom onfris vunzig bedompt benauwd benepen vochtig bekrompen verdorven vervelend geesteloos oninteressant schimmelachtig slaap
5. gemeen
…iaal zedeloos alledaags arglistig doortrapt minnetjes onoprecht onzedelijk verdorven achterbaks bedrieglijk canailleus laaghartig schandelij
6. goddeloos
snood slecht zondig heidens profaan gruwelijk misdadig onheilig zedeloos verdorven ongoddelijk schandelijk atheïstisch godvergeten ongodsdi
7. immoreel
slecht onzedelijk verdorven ondeugdzaam
8. liederlijk
…jk zedeloos achterlijk crapuleus losbandig onordelijk ontuchtig onzedelijk verdorven ongebonden ongeregeld scrapuleus lichtzinnig godslieder
9. muf
…saai vies vuns 6 letters onfris vunzig 7 letters bedompt vochtig 9 letters verdorven 12 letters kelderachtig
10. niet verdorven
rein zuiver onbedorven
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0