< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: denkbeeld
Found: 19
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. beeld
…eldje plaatje prentje snoepje symbool plastiek tafereel weergave beeltenis denkbeeld evenbeeld filmbeeld overzicht sculptuur toonbeeld voorb
2. begrip
…inzicht oordeel gedachte verstand betekenis bevatting bewustzijn conceptie denkbeeld doorzicht comprehensie voorstelling gewaarwording intel
3. denkbeeld
dunk idee plan beeld inval notie begrip mening utopie gedachte opvatting voornemen droombeeld beschouwing verbeelding voorstelling gedachte
4. dunk
idee mening opinie oordeel gedachte denkbeeld schatting zienswijze waardering
5. gedachte
dunk idee plan inval notie mening pointe gedacht gepeins denkbeeld hypothese opvatting vermoeden voornemen
6. geopperd denkbeeld
illusie suggestie
7. gepeins
gesuf mijmerij gemijmer gedachte mijmering denkbeeld
8. het herhalen van eenzelfde denkbeeld met een andere uitdrukking
tautologie
9. idee
…ht ontwerp vinding gedachte ingeving principe voorstel bedenksel conceptie denkbeeld impressie suggestie vermoeden ontdekking voorgevoel zie
10. inval
…ondst invasie ontwerp saillie gedachte ingeving inspraak intu├»tie inventie denkbeeld opwelling inspiratie trouvaille afstandsrit afstandstoc
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0