< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: benepen
Found: 19
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bang
blo laf blode benard angstig beducht benauwd benepen bezorgd netelig bevreesd huiverig ongerust vervaard schichtig schuchter beschroomd zor
2. beklemd
bang knel nauw bezet beangst bedrukt benauwd benepen gedrongen vastgeklemd vastgeknepen
3. bekrompen
…eestdom eng krap nauw smal karig steil zielig karig steil armelijk benauwd benepen beperkt mequin schriel begrensd eenzijdig keutelig vernep
4. benauwd
…d gierig zuinig 7 letters: angstig bedompt bedrukt beducht beklemd bekneld benepen beperkt 8 letters: bevreesd bezwaard drukkend hachelijk h
5. benepen
sip benard beklemd benauwd bekrompen bourgeois kleinzielig kleingeestig
6. beteuterd
sip beduusd benepen onthust verlegen betoeterd bedremmeld angstvallig
7. burgerlijk
civiel gewoon netjes benepen bekrompen bourgeois fatsoenlijk
8. duf
muf suf saai vies vuns sloom onfris vunzig bedompt benauwd benepen vochtig bekrompen verdorven vervelend geesteloos oninteressant schimmela
9. eng
bar lam krap naar nauw smal akelig benard onguur benauwd benepen beperkt walgelijk bekrompen griezelig aaneengesloten
10. enghartig
laf benepen liberaal bekrompen
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0