< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: oorbaar
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. behoorlijk
…zo juist nogal billijk decent gepast netjes zinnig beleefd correct oirbaar oorbaar ordelijk passend redelijk vrijgoed geschikt voegzaam beta
2. betamelijk
net decent gepast keurig netjes eerbaar eerzaam oirbaar oorbaar passend voeglijk zedelijk geschikt voegzaam behoorlijk convenabel fatsoenli
3. billijk
mak fair goed recht eerlijk genadig oorbaar redelijk terecht goedkoop moderaat behoorlijk betamelijk genadelijk (Zuid Nederland) fastoenlij
4. dienstig
goed nuttig geraden gunstig oorbaar algemeen geschikt raadzaam bruikbaar dienstvaardig
5. fatsoenlijk
…epast keurig netjes preuts schoon correct degelijk eerbaar eerzaam knapjes oorbaar passend achtbaar geschikt zedelijk hebbelijk rekkelijk vo
6. geoorloofd
fiat wettig oorbaar vergund toegelaten toegestaan toelaatbaar veroorloofd gepermitteerd
7. gepast
net kies juist decent keurig oorbaar passend adequaat geschikt voegzaam behoorlijk betamelijk bruikbaar convenabel
8. geschikt
…rdig eerlijk gepast nuttig bekwaam bestemd capabel geknipt gelegen gunstig oorbaar passend vatbaar bijgelegd dienstig geĆ«igend handzaam heil
9. nuttig
best goed batig beter braaf gepast handig afdoend degelijk geraden oorbaar voeglijk dienstig geschikt handzaam heilzaam leerzaam raadzaam v
10. oorbaar
kies gepast billijk netjes nuttig oirbaar dienstig geschikt voegzaam aangepast voordelig behoorlijk betamelijk fatsoenlijk welvoeglijk
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0