< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 14
  • >Nederlands Woordenboek - 14
Your search query: destijds
Found: 14
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. alstoen
destijds
2. bijwoord
…m bovenop daaraan daarmee daarnet daartoe daaruit daarvan dermate derwijze destijds deswege dichtbij dikwerf dikwijls ditmaal dooreen eenmaa
3. daarvoor
eer eens aleer wijlen eerder weleer daartoe destijds gewezen oudtijds tevoren vroeger daarvoor indertijd voordien voorheen vooleden voormal
4. destijds
toen eertijds indertijd voorheen toenmaals voormaals toendertijd toentertijd
5. eertijds
her olim eerder weleer destijds geleden onlangs oudtijds vroeger indertijd verleden voorheen voorleden voormaals
6. in die tijd
toen terwijl destijds indertijd onderwijl toenmaals toentertijd
7. indertijd
toen weleer destijds eertijds vroeger toenmaals voormalig
8. onlangs
l.l. net pas wijl poos wijle dewijl omdat laatst recent terwijl destijds somtijds overlest verleden kortelings kortgeleden laatstleden onde
9. op die tijd
dan toen alsdan destijds
10. te dien tijde
toen daarom destijds daarvoor
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0