< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 13
  • >Nederlands Woordenboek - 13
Your search query: allicht
Found: 13
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. allicht
makkelijk natuurlijk gemakkelijk begrijpelijkerwijs
2. bijwoord
…den zo-even zogoed zolang zoveel zowaar zozeer 7 letters: algelijk allengs allicht alreeds alstoen altemet althans alweder beneden bereids b
3. blijkbaar
zo te zien apert klaar allicht blijkend evident precies duidelijk kennelijk manifest merkelijk tastbaar zichtbaar schijnbaar ongetwijfeld o
4. licht
…g 5 letters klaar levis lumen schijn 6 letters gering helder ietwat lucide allicht klaarte koplamp leviter luchtig peertje 8 letters autolam
5. lichtelijk
een beetje een weinig iets licht nogal zacht ietwat allicht lichtjes enigszins gemakkelijk
6. makkelijk
licht gedwee handig simpel allicht flexibel vloeiend eenvoudig gerieflijk praktisch handelbaar comfortabel gemakzuchtig
7. misschien
4 letters soms 5 letters temee temet 7 letters allicht altemee altemet bijgeval mogelijk 8 letters denkelijk wellicht 9 letters eventueel t
8. mogelijk
4 letters soms 5 letters temee temet 6 letters temets 7 letters allicht altemet bijgeval doenlijk somtijds 8 letters denkbaar denkelijk doe
9. naar alle waarschijnlijkheid
allicht
10. natuurlijk
…s ruw 5 letters eigen na├»ef zeker 6 letters fysiek genuin gezond 7 letters allicht normaal onnozel vanzelf 8 letters landelijk menselijk ong
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0