< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: overigens
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bijwoord
…en naderhand natuurlijk nauwelijks niettemin onderdoor onderhand onverkort overigens overnieuw tenminste tusseneen tussenuit uitermate vanac
2. bovendien
…voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigens buitendien daarenboven
3. gewoon
…and doorgaans eenvoudig gemiddeld gewoonlijk gewoonweg habitueel ordinaris overigens standaard normaliter regelmatig gebruikelijk middelmati
4. Interconfessioneel
… open staat voor mensen van alle geloofsrichtingen. Confessioneel betekent overigens christelijk
5. in waarheid
trouwens werkelijk overigens metterdaad
6. overigens
ook anders verder voorts wijders trouwens anderzijds bovendien
7. rest (voor de)
overigens
8. verder
meer later voort daarna overig voorts vooruit overigens buitendien vervolgens daarenboven
9. vetzuur
… vetzuurspecificatie op de verpakking of alleen plantaardige olie . Er is overigens wel een verschil tussen transvetten uit industriĆ«le ged
10. wat de rest betreft
overigens
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0