< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 9
  • >Nederlands Woordenboek - 9
Your search query: jegens
Found: 9
 
1. achterdocht hebben jegens
verdenken
2. afgunst jegens succesvoller collega
broodnijd
3. bevestiging
ja eed oké wel jawel speld zeker jegens fixatie sanotie assertie erkenning affirmatie obsignatie confirmatie installatie toestemming verzek
4. eerbied jegens overledenen
piëteit
5. jegens
t.a.v. tegen tegenover
6. milddadig jegens de armen
goed
7. tegen
ad. anti mits para contra jegens tegenover tegendraads
8. tegenover
…o met betrekking tot ten aanzien van ten opzichte van anti over para tegen jegens rechtover vergeleken met versus vis-à-vis
9. ten aanzien van
t.a.v. tegen jegens nopens aangaan betreffende
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0