< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 68
  • >Nederlands Woordenboek - 68
Your search query: vurig
Found: 68
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
1. aantrekkelijk
fel goed knap leuk lief mooi flink riant vurig lekker vinnig boeiend ooglijk pakkend prettig charmant energiek flatteus gevoelig innemend l
2. als vuur lichtend
vurig
3. ardente (muziek)
vurig
4. bestaand
diep echt nauw vast waar warm dicht innig reëel teder vurig zijnde devoot diepst intiem levend werkend concreet heimelijk vigerend werkelij
5. bezield
vurig levend bezeten bevlogen gedreven levendig treffend begeesterd begeestigd geanimeerd geestdriftig geïnspireerd hartstochtelijk
6. blakend
blij vurig glunder stralend
7. blijk van innerlijk vuur
vurig
8. brandend
fel heet danig vurig bijtend dringend flagrant gepeperd gloeiend vlammend belangrijk schroeiend spoedeisend nieuwsgierig
9. brandig
vurig
10. de aard van vuur
vurig
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0