< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 34
  • >Nederlands Woordenboek - 34
Your search query: meteen
Found: 34
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. acuut
direct meteen subiet urgent dadelijk dringend terstond onverwacht plotseling onmiddellijk
2. bijwoord
…erna hierom hierop hierzo hoogst ietwat immers kortom laatst liefst liever meteen midden minder morgen nadien nimmer omheen omhoog omlaag ov
3. dadelijk
zo dra snak fluks temee temet voort direct illico meteen paraat straks subiet gezwind seffens spoedig strakjes terstond zometeen aanstonds
4. direct
à la minute zo meteen pal gauw snel vlak acuut frank juist linea recta recht temee gaarne illico ineens levend meteen stante pede straks su
5. fluks
ras snel vlug meteen dadelijk
6. in een wip
zo even meteen
7. langzamerhand
bijna temee temet meteen temets weldra allengs altemet stilaan mogelijk terstond wellicht aanstonds eventueel gaandeweg mettertijd misschie
8. met spoed
p.e. per expresse rap cito snel fluks stante pede ijlings meteen dadelijk spoedig terstond inderhaast onmiddellijk voortvarend
9. meteen
à la minute in een wip in één-twee-drie nu zo dra net ook gauw heel gauw niet straks acuut fluks gelijk gelijk doen juist temee temet direc
10. nu
h.t. (Latijn) nou heden thans meteen vandaag terstond aangezien momenteel onmiddellijk tegenwoordig ogenblikkelijk
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0