< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: zienswijze
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. beschouwingswijze
oogpunt standpunt zienswijze gezichtspunt
2. denkwijze
…ning opinie psyche oordeel tijdgeest gevoelen richting opvatting sentiment zienswijze mentaliteit
3. dunk
idee mening opinie oordeel gedachte denkbeeld schatting zienswijze waardering
4. idee
…el conceptie denkbeeld impressie suggestie vermoeden ontdekking voorgevoel zienswijze inbeelding verbeelding gedachtegang voorstelling veron
5. inzicht
…and bedoeling bevatting bewustzijn doorzicht erkenning opvatting prudentie zienswijze erkentenis gezindheid openbaring eschouwing perspicaci
6. inzien
… bekijken begrijpen beseffen doorgaan doorzien erkennen verstaan opvatting zienswijze beoordelen
7. mening
…usie convictie denkbeeld opvatting sententie sentiment standpunt vermoeden zienswijze beslissing overtuiging
8. oordeel
…kritiek gevoelen recensie verstand judicatie opvatting sententie standpunt zienswijze beoordeling beschouwing
9. opinie
…k raad visie mening bericht oordeel gevoelen convictie opvatting sentiment zienswijze het geziene
10. optie
…rstel vrijheid aanspraak convictie opvatting privilege standpunt voorrecht zienswijze beslissing alleenrecht alternatief beschouwing beoorde
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0