< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 54
  • >Nederlands Woordenboek - 54
Your search query: oprecht
Found: 54
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
1. direct
…a recht temee gaarne illico ineens levend meteen stante pede straks subiet oprecht dadelijk onverlet primair seffens onverlet strakjes terst
2. eenvoudig
…rig matig na├»ef sober gering gewoon simpel afkerig kortweg minzaam onnozel oprecht simplex stemmig blotelijk makkelijk armoedig huiselijk la
3. eerlijk
… billijk eervol fideel gepast netjes solide zuiver eerzaam getrouw integer oprecht argeloos sportief behoorlijk deugdzaam honorabel kinderli
4. ernstig
…anig grave groot kwaad zwaar heilig pittig eerlijk ernstig gemeend kritiek oprecht penibel serieus waardig bezadigd degelijk ongewoon moeili
5. fair
net billijk eerlijk keurig loyaal integer beroemd oprecht bijzonder sportief behoorlijk uitermate verbazend fatsoenlijk schappelijk betrouw
6. gemeend
oprecht
7. getrouw
stipt trouw eerlijk loyaal gehecht gestand oprecht nauwgezet betrouwbaar
8. gulhartig
gastvrij joviaal oprecht hartelijk
9. hartelijk
gul diep heus lief warm innig zacht aardig zonder amicaal beleefd kordaat oprecht cordiaal dierbaar gevoelig hoffelijk gevoelvol gulhartig
10. hartgrondig
oprecht
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0