< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 17
  • >Nederlands Woordenboek - 17
Your search query: vergoeden
Found: 17
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. belonen
maken betalen honoreren vergelden vergoeden recompenseren
2. betalen
…enen delegeren fourneren honoreren opbrengen opdraaien overmaken vergelden vergoeden afschuiven bekostigen bestrijden nantiseren neerleggen
3. bonificeren
vergoeden schadeloosstellen
4. compenseren
goedmaken vergoeden herstellen vereffenen vergelijken
5. dekken
bedekken behoeden schutten vergoeden afschermen beschermen beschutten bespringen beveiligen verdedigen
6. een fout vergoeden
boeten
7. een onvolkomenheid vergoeden
boeten
8. goedmaken
dekken bestrijden vergoeden goedpraten
9. herstellen
…eren goedmaken hervinden ondergaan opflikken opknappen renoveren repareren vergoeden verhelpen corrigeren vernieuwen verstellen recupereren
10. kosten vergoeden
defrayeren
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0