< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 26
  • >Nederlands Woordenboek - 26
Your search query: eerbaar
Found: 26
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. achtbaar
deftig geacht gezien eerbaar eerzaam voornaam venerabel aanzienlijk eerwaardig respectabel achtenswaardig eerbiedwaardig
2. bescheiden
…opdringerig, niet opvallend akten sober zedig gering gewoon modest dossier eerbaar nederig stemmig stukken discreet papieren verlegen deemoe
3. best
in goed lief puik braaf emmes flink licht prima lekker eerbaar perfect uitnemend uitmuntend uitstekend betrouwbaar
4. betamelijk
net decent gepast keurig netjes eerbaar eerzaam oirbaar oorbaar passend voeglijk zedelijk geschikt voegzaam behoorlijk convenabel fatsoenli
5. braaf
…goed mooi zeer zoet beter danig flink kloek dapper eerlijk loyaal degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk deugdzaam oppassend edelaardi
6. decent
net kuis zedig keurig netjes eerbaar betamelijk fatsoenlijk welvoeglijk
7. degelijk
…ht bondig eerlijk fideel gezond keurig patent solide solied stevig eenzaam eerbaar ernstig gedegen geducht gegrond grondig prettig terdege z
8. deugdzaam
goed braaf vroom zedig degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk oppassend plichtmatig rechtgeaard rechtschapen
9. eerbaar
net best goed kies kuis rein beter braaf zedig decent eervol modest preuts prudiek eerzaam zedelijk honorabel fatsoenlijk welvoeglijk achte
10. eervol
eerbaar hoffelijk loffelijk vererend honorabel lofwaardig respectabel prijzenswaardig eerverschaffend
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0