< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: voldoening
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. afdoening
kwijting afneming betaling prestatie schikking afsluiting terminatie voldoening
2. afrekening
rescontre liquidatie revirement voldoening vereffening
3. betaling
…ing onkosten storting delegatie uitkering afrekening honorarium vergelding voldoening vereffening verekening fournissement geldoverdracht
4. blijdschap
zon pret plezier vreugde genoegen verheugenis voldoening vrolijkheid blijmoedigheid opgetogenheid
5. dankbaar
tot dank geneigd gevoelig sensibel verplicht voldoening gevende vruchtbaar erkentelijk reconnaissant
6. genoegdoening
… vendetta teruggave eerherstel penitentie retributie vergelding vergoeding voldoening bevrediging compensatie satisficatie verontschuldiging
7. genoegen
…ellust believen bevallen geneugte amusement blijdschap genieting zaligheid voldoening liefhebberij ontspanning satisfactie welgevallen tevre
8. goedkeuring
… erkenning sympathie toelating billijking approbatie goedvinden instemming voldoening waardering welbehagen aanvaarding beveiliging bevestig
9. innerlijke voldoening
verkneutering
10. kwijting
…komst betaling decharge afdoening kwitantie kwitering prestatie afrekening voldoening vereffening verrekening
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0