< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: incidenteel
Found: 10
 
1. af en toe
soms temet zelden somtijds zeldzaam incidenteel
2. atactisch
onbeheerst incidenteel onregelmatig
3. incidenteel
af en toe zelden casueel teloops bijkomstig toevallig sporadisch occassioneel
4. niet incidenteel
principaal
5. nu en dan
…ngs somtijds somwijlen terloops misschien anderdaags kortelings overmorgen incidenteel redengevend tussenbeide
6. nu en dan optredend
zelden sporadisch incidenteel
7. occasioneel
soms terloops toevallig incidenteel onopzettelijk
8. onopzettelijk
niet expres onbewust ongewild terloops toevallig incidenteel onwillekeurig
9. sporadisch
af en toe zelden schaars zeldzaam verspreid verstrooid incidenteel
10. terloops
vluchtig bijkomstig inderhaast incidenteel metterhaast oppervlakkig
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0