< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 12
  • >Nederlands Woordenboek - 12
Your search query: naspeuren
Found: 12
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. door naspeuren te weten komen
uitkienen
2. lezen
lectuur zamelen navorsen schiften vergaren inzamelen naspeuren opzamelen vergaderen verzamelen gewaarworden
3. naspeuren
nagaan plagen kwellen nalopen vervolgen
4. nieuwsgierig nagaan
naneuzen nazoeken naspeuren nasnuffelen
5. onderzoeken
…ontleden proberen sonderen tenteren traceren beproeven essayeren napluizen naspeuren snuffelen uitvissen uitzoeken verkennen visiteren analy
6. op het spoor komen
naspeuren
7. opsporen
nagaan vinden zoeken speuren naar nasporen navorsen opzoeken ontdekken naspeuren opsnorren uitvinden uitvissen uitvorsen uitzoeken deterrer
8. peilen
loden naspeuren onderzoeken
9. snuffelen
neuzen zoeken snuiven speuren inademen nazoeken neuzelen opsporen naspeuren doorzoeken
10. uitpluizen
noppen nasnorren naspeuren uitplussen uitrafelen uitspitten doorwroeten onderzoeken ontraadselen subtiliseren
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0