< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 49
  • >Nederlands Woordenboek - 49
Your search query: betaling
Found: 49
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
21. excasso
Bij excasso is er sprake van een betaling die gedaan moet worden aan een debiteur.
22. financiële transactie
lening betaling
23. franco
betaling van de verzendkosten door de afzenderfr. vrij portvrij vrachtvrij
24. honorarium
gage loon soldij wedde ereloon inkomen salaris betaling beloning bezoldiging
25. iemand die op betaling van een schuld aandringt
maner
26. jaarlijkse som tot betaling van rente
annuïteit
27. korting voor bevroegde betaling
disconto
28. korting voor vervroegde betaling
disconto
29. kwijting
acquit klaring nakomst betaling decharge afdoening kwitantie kwitering prestatie afrekening voldoening vereffening verrekening
30. moratorium
uitstel van betaling (Lat. mora uitstel )
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0