< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 33
  • >Nederlands Woordenboek - 33
Your search query: opvatting
Found: 33
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. bedoeling
…zicht mikpunt oogmerk project streven tendens intentie betekenis doeleinde opvatting strekking voornemen bestemming doelstelling
2. beoordeling
cijfer kritiek keuring oogpunt oordeel rapport recensie evaluatie opvatting bespreking appreciatie beschouwing voorstelling
3. denkbeeld
dunk idee plan beeld inval notie begrip mening utopie gedachte opvatting voornemen droombeeld beschouwing verbeelding voorstelling gedachte
4. denkwijze
idee mening opinie psyche oordeel tijdgeest gevoelen richting opvatting sentiment zienswijze mentaliteit
5. duiding
lezing uitleg invulling opvatting zingeving uitlegging verklaring toelichting voorstelling interpretatie
6. eenheid van denken
begrip bevatting opvatting
7. elementen naar oude opvatting
vuur aarde lucht water
8. filosofie
leer opvatting beschouwing
9. gedachte
…nk idee plan inval notie mening pointe gedacht gepeins denkbeeld hypothese opvatting vermoeden voornemen
10. gevoelen
… mening opinie voelen inzicht oordeel videtur begrijpen beseffen aanvoelen opvatting sentiment waarnemen beschouwing ondervinden gewaarworde
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0