< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: prestige
Found: 10
 
1. gezag
macht beheer bewind bedwang invloed overheid prestige regering reputatie overwicht autoriteit heerschappij gouvernement meesterschap
2. gunstige reputatie
aanzien prestige
3. invloed
…act indruk kracht aanzien gelding gewicht krediet sterkte werking inductie prestige vermogen overwicht bovenhand ellebogen impressie inwerki
4. macht
… regime bedwang invloed menigte pouvoir sterkte controle overheid potentie prestige vermogen betekenis instantie overwicht potestaat puissan
5. ontzag
egard vrees regard achting eerbied invloed regards respect schroom prestige overwicht veneratie autoriteit deferentie reverentie
6. overwicht
gezag macht aanzien invloed toegift toeslag doorslag overhand prestige hegemonie prevalentie overheersing predominatie preponderantie
7. prestige
vat gezag greep macht effect gelding invloed vermogen inwerking overwicht uitwerking
8. reputatie
… faam naam roem roep gezag goede bekendheid goede naam image imago achting prestige renommee bekendheid beroemdheid celebriteit vermaardheid
9. vermindering van prestige
gezichtsverlies
10. zedelijk overwicht
gezag poids prestige
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0