< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 13
  • >Nederlands Woordenboek - 13
Your search query: zachtheid
Found: 13
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. clementie
genade mildheid zachtheid welwillendheid toegeeflijkheid goedertierendheid inschikkelijkheid
2. liefdelijkheid
charme gratie zachtheid bevalligheid aanvalligheid beminnelijkheid vriendelijkheid
3. liefkozing
…chtkus omarming streling aanhaling geknuffel innigheid nachtzoen tederheid zachtheid gevoeligheid hartelijkheid
4. menselijkheid
mededogen zachtheid humaniteit redelijkheid
5. mildheid
gulheid clementie zachtheid royaliteit generositeit heilzaamheid weldadigheid goedgeefsheid milddadigheid edelmoedigheid toegeeflijkheid
6. slapheid
…ilte zwakte malaise asthenie laksheid laxiteit voosheid weekheid souplesse zachtheid indolentie rekbaarheid willoosheid buigzaamheid elastic
7. slapte
flauwte inertie malaise asthenie traagheid zachtheid indolentie willoosheid krachteloosheid
8. symbool van zachtheid en geduld
lam
9. symbool voor geduld en zachtheid
lam
10. tederheid
zachtheid liefkozing delicatesse gevoeligheid hartelijkheid
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0