< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: dito
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. als voren
dito
2. desgelijks
it zo ook dito idem item idedo eender evenzo dezelfde eveneens hetzelfde
3. dito
idem gelijk eender evenzo dergelijk hetzelfde
4. eender
id it dito idem egaal gelijk evenzo veeleer dezelfde identiek hetzelfde
5. gelijk
it. een iso dito even glad idem item kiet pari part vlak effen egaal samen zoals eender equaal eender evenzo quitte remise zelfde conform d
6. het evengenoemde
dito hetzelfde
7. het vroeger genoemde
dito ditto gelijk eender evenzeer desgelijks hetzelfde
8. hetzelfde
it ook dito even idem item niet anders juist als netzo geheel gelijk gelijk eender enerlei toetmen eveneens identiek dezelfde desgelijks in
9. idem
id ook dito item alsmee netzo gelijk eender evenzo alsboven alsvoren dezelfde eveneens evenveel hetzelfde insgelijks onveranderd
10. insgelijks
it mee ook dito idem item mede evenzo eveneens desgelijks hetzelfde
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0