< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 32
  • >Nederlands Woordenboek - 32
Your search query: braaf
Found: 32
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. best
in goed lief puik braaf emmes flink licht prima lekker eerbaar perfect uitnemend uitmuntend uitstekend betrouwbaar
2. betrouwbaar
fijn tof best echt goed leuk safe beter braaf zeker eerlijk fideel solide veilig degelijk getrouw integer prettig probaat beproefd bonafide
3. braaf
net suf goed mooi zeer zoet beter danig flink kloek dapper eerlijk loyaal degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk deugdzaam oppassend
4. braaf man
virbonus
5. braaf zijn
deugen
6. dapper
bluf boud ferm fier koen braaf flink kloek stout trots branie driest drukte kranig moedig wakker geducht kordaat heroïek resoluut vermetel
7. degelijk
fijn tof wel deeg goed leuk fors braaf danig flink hecht bondig eerlijk fideel gezond keurig patent solide solied stevig eenzaam eerbaar er
8. deugdzaam
goed braaf vroom zedig degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk oppassend plichtmatig rechtgeaard rechtschapen
9. door en door braaf
inbraaf
10. edelaardig
edel braaf nobel edelmoedig hoogstaand grootmoedig rechtschapen
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0