< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 27
  • >Nederlands Woordenboek - 27
Your search query: vraag
Found: 27
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanzoek
bede vraag verzoek liefdesverklaring
2. aftrek
fusie rabat tarra voque vraag succes korting deductie attractie inhouding interesse vermindering
3. animo
fut zin elan ijver lust trek geest vraag bezieling geestdrift
4. bede
gebed vraag rekest aanroep petitie smeking verzoek verzoekschrift
5. behoefte
zin nood animo armoe drang gemis vraag gebrek gevoeg impuls mangel tekort armoede penarie aandrang noodzaak drijfveer exigentie nooddruft o
6. dringende vraag
bede
7. duistere zaak
vraag enigma raadsel mysterie
8. het tegenstelde van een vraag
aanbod
9. hier is in de voedselindustrie steeds meer vraag naar
biologische landbouw
10. hypothese
te bewijzen veronderstelling (Gr. hupotithesthai, een vraag voorleggen ).aanname theorie stelling veronderstelling
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0