< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 50
  • >Nederlands Woordenboek - 50
Your search query: traag
Found: 50
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
11. lamlendig
wee naar slap flauw inert traag akelig beroerd futloos slordig ellendig embetant hangerig onlekker uitgeput lamzakkig miserabel lammenadig
12. lang gerekt
traag slepend gestrekt
13. langzaam
… laks loom slof slow stil grave inert largo lento zacht lijzig loden sloom traag zacht adagio rustig bedaard slepend talmend temerig zoetjes
14. lauw
los luw kalm koel laks slof zwoel inert traag zacht zwoel drukkend halfwarm ongevoelig onaangedaan onaandoenlijk onverschillig
15. leertraag
lui traag
16. leuzig
lui loom traag drukkend afmattend
17. log
dik eter gast laks lomp loom plomp traag zwaar visite langzaam onhandelbaar
18. logé
dik eter gast grof laks lomp plomp sloom traag zwaar langzaam vaartmeter
19. loom
log lui maf moe laks inert slaap sloom traag zwoel leuzig vadsig apatisch indolent langzaam slaperig levenloos lusteloos
20. lui
log laks loom volk inert sloom traag vadsig werkschuw
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0