< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 36
  • >Nederlands Woordenboek - 36
Your search query: voorkomend
Found: 36
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. attent
…oplettend plezierig ridderlijk behulpzaam goedaardig goedhartig opmerkzaam voorkomend vriendelijk hulpvaardig zachtaardig
2. beleefd
…ant hoffelijk vormelijk behoorlijk beschaafd obligeant oppassend wellevend voorkomend welopgevoed parlementair welgemanierd
3. bereidwillig
…ewillig geredelijk behulpzaam gedienstig gehoorzaam gemakkelijk goedwillig voorkomend vriendelijk hulpvaardig dienstwillig offervaardig bere
4. bestaand
… devoot diepst intiem levend werkend concreet heimelijk vigerend werkelijk voorkomend verborgenst vertrouwelijk
5. dienstvaardig
…wee nederig gewillig obligeant gedienstig gehoorzaam goedwillig onderdanig voorkomend bereidwillig dienstwillig bereidvaardig
6. dikwijls voorkomend
frequent veelvuldig herhaaldelijk
7. eenmaal voorkomend
eenmalig
8. frequent
vaak voorkomendvaak veelvoudig veelvuldig herhaaldelijk
9. genegenheid opwekkend
bevallig innemend voorkomend
10. hoffelijk
…viel galant urbaan beleefd oprecht gracieus beschaafd ridderlijk wellevend voorkomend trouwhartig fijngemanierd complimenteus dienstvaardig
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0