< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 18
  • >Nederlands Woordenboek - 18
Your search query: onderbreking
Found: 18
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. breuk
…actuur breukgetal onenigheid tweedracht verbreking interruptie kreupelhout onderbreking
2. dislocatie
storing spreiding verandering onderbreking ontwrichting verplaatsing decentralisatie
3. hinderlijke onderbreking
storing
4. incident
…al overlast stoornis hindernis narigheid intermezzo verstoring gebeurtenis onderbreking onvoorziene gebeurtenis onvoorziene gebeurtenis of s
5. intermittentie
pauze onderbreking
6. interruptie
storing stoornis onderbreking
7. korte onderbreking in een muziekstuk
tussenspel
8. korte onderbreking van het werk
koffiepauze
9. leemte
…l tekort omissie opening interval mankement uitlating weglating ontbreking onderbreking tekortkoming tussenruimte
10. lezen zonder onderbreking
cursorisch
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0