< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: kwetsbaar
Found: 10
 
1. broos
…ĂȘle mager teder tenger cothum fijntjes fragiel delicaat gevoelig breekbaar kwetsbaar perissabel fijngevoelig toneellaars vergankelijk onbetr
2. gevoelig
…lig vatbaar benaard dankbaar delicaat dierbaar hartelijk passibel sensibel kwetsbaar liefderijk sensitief aandoenlijk allergisch emotioneel
3. kwetsbaar
teer wrak zwak broos teder fragiel gevoelig sensitief vulnerabel kleinzierig susceptibel lichtgeraakt ontvankelijk overgevoelig
4. lichtgekrenkt
…tig kriegel netelig gevoelig kittelig korzelig kregelig oplopend kriebelig kwetsbaar gramstorig kittelorig nauwnemend pointilleus prikkelbaa
5. lichtgeraakt
…lig kribbig moeilijk netelig gevoelig hachelijk humeurig korzelig sensibel kwetsbaar bedenkelijk geprikkeld kittelorig nauwnemend opvliegend
6. teer
…iel lyrisch netelig subtiel wekelijk delicaat gevoelig breekbaar gevoelvol kwetsbaar liefdevol aandoenlijk fijngevoelig onbeduidend
7. teergevoelig
kies aangedaan kwetsbaar liefderijk liefdevol weemoedig teerhartig weekhartig fijngevoelig zachtaardig overgevoelig sentimenteel
8. teerhartig
week kwetsbaar liefderijk weekhartig zachtaardig sentimenteel
9. wankel
…achelijk kantelig tuitelig wipperig wrikbaar 9 letters aarzelend instabiel kwetsbaar onbeslist ongedurig onstabiel 10 letters beschadigd wan
10. wrak
…zwak broos gammel ongaaf slecht wankel bouwval bedorven onsolide gebrekkig kwetsbaar vervallen beschadigd bouwvallig onbruikbaar krakkemikki
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0