< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 206
  • >Nederlands Woordenboek - 206
Your search query: woord
Found: 206
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 21 | Next >>
41. een ander woord voor Europese bizon
Wisent
42. een onbeklemtoonde klank uit een woord weglaten
elideren
43. een woord met meerdere betekenissen
homoniem
44. een zin
woord
45. eend
alk lom ezel krak piel erpel goeie goele krust talin vogel waard woerd woord belder domoor kreest slobbe smeent smient taling witkop drijfi
46. eenlettergrepig woord
monosyllabe
47. eenmaal gebruikt woord
hapax
48. eerste woord van de apostolische geloofsbelijdenis
credo
49. eindletter
laatste deel van een woordslotletter
50. enkelvoudig woord
simplex simplicia
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 21 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0