< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 31
  • >Nederlands Woordenboek - 31
Your search query: tegelijk
Found: 31
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. allen tegelijk
tutti
2. als
if (Engels) zo ook mits gelijk samen zowel daarbij indien ingeval tegelijk wanneer bovendien verlammingsziekte amyotrofe laterale sclerose
3. bijeen
ineen samen aaneen gelijk tevens tezamen gesloten tegelijk gelijktijdig tegelijkertijd Synoniem van bijeen: samen Synoniem van bijeen: tege
4. bijwoord
… onderom onderop onlangs opnieuw overeen slechts somtijds tamelijk tegader tegelijk tegenin tegenop telkens terdege terecht terneer tevoren
5. bovendien
…a zelfs alsook daarbij tevens verder voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigens buitendien daarenb
6. daarbij
als nog ook plus samen zowel tevens tegelijk bovendien daarenboven
7. gelijk
…enzo quitte remise zelfde conform dadelijk effenen enerlei evenals overeen tegelijk uniform dezelfde eenparig eigenste eveneens evenhoog eve
8. gelijktijdig
samen gelijk tegelijk simultaan synchroon toevallig contemporain tegelijkertijd
9. gezamenlijk
…en geheel tegaar massaal tegader tesamen tezamen vereend allemaal altemaal tegelijk verenigd volledig verbonden collectief bijeengevoegd teg
10. ieder
elk allen samen elkeen tevens alleman iegelijk tegelijk allemaal iedereen
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0