< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 13
  • >Nederlands Woordenboek - 13
Your search query: kwitantie
Found: 13
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. acquit
kwitantie beginstoten (bij biljarten) ontvangstbewijs
2. betalingsbewijs
bon reçu kassabon girobewijs kwitantie stortingsbewijs
3. bewijs
…blijk kaartje kenmerk staving argument document navicert paspoort probatie kwitantie aanwijzing uitwijzing attestatie bewijslast bewijsstuk
4. bewijs van betaling
bon nota reçu kwitantie
5. bewijs van ontvangst
bon reçu recief recepis kwitantie kwijtbrief betalingsbewijs ontvangstbewijs
6. bewijsstuk
…eçu cedel talon attest aandeel diploma rapport document promesse geschrift kwitantie obligatie getuigenis referentie verklaring certificaat
7. bon
ceel reçu bewijs cedel bekeuring kwitantie
8. kwijtbrief
kwitantie
9. kwijting
acquit klaring nakomst betaling decharge afdoening kwitantie kwitering prestatie afrekening voldoening vereffening verrekening
10. kwitantie
acquit kwijting kwijtbrief betalingsbewijs ontvangstbewijs stortingsbewijs
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0