< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: ongeduldig
Found: 10
 
1. haastig
…ielijk spannend terloops vluchtig overhaast rusteloos schichtig inderhaast ongeduldig opvliegend metterhaast voortvarend zenuwachtig koortsa
2. heetgebakerd
driftig korzelig oplopend kittelorig nauwnemend opvliegend ongeduldig pointilleus prikkelbaar susceptibel lichtgeraakt gepassioneerd kortaa
3. kittelorig
vurig kregel lastig balorig driftig neetoor kregelig levendig ongeduldig ketelachtig prikkelbaar lichtgeraakt ongemakkelijk
4. niet kunnende afwachten
ongeduldig
5. ongeduldig
gejaagd haastig onrustig ongedurig rusteloos
6. ongeduldig heen en weer lopen
ijsberen
7. ongeduldig maken
ergeren irriteren prikkelen
8. ongeduldig wachten
popelen
9. ongeduldig worden
verliezen
10. onrust
…ng ongedurig onstuimig opwinding rusteloos turbulent beweeglijk geagiteerd ongeduldig opgewonden trepidatie verwarring bekommering bezorgdhe
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0