< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 14
  • >Nederlands Woordenboek - 14
Your search query: weerklank
Found: 14
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. antwoord
…k respons bescheid feedback rescript response sjoechem oplossing responsie weerklank weerwoord beslissing wederwoord bevestiging uitsluitsel
2. echo
galm nagalm naklank herhaling weergalm weerklank reflectie resonance tegengalm weerklank geluidsfoto weerkaatsing terugkaatsing klankherhal
3. het weerklinken
naklinken resoneren weerklank weergalmen
4. instemming
ja bijval opgang adhesie applaus consensus weerklank sesonantie waardering goedkeuring toejuiching tevredenheid ingenomenheid
5. klankherhaling van klinkers
rijm echo stafrijm weerklank assonantie alliteratie
6. naklank
4 letters echo galm 6 letters nagalm 9 letters nawerking weerklank 10 letters resonantie
7. naklinkend geluid
4 letters echo 6 letters nagalm 9 letters weerklank 11 letters weerklinken
8. reacties
weerklank
9. resonantie
echo nagalm naklank weerklank medetrilling weerkaatsing terugkaatsing
10. teruggekaatst geluid
echo weerklank
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0