< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 26
  • >Nederlands Woordenboek - 26
Your search query: burger-
Found: 26
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
21. particulier
eigen privé burger- intiem privaat familiaar afzonderlijk privépersoon privaatpersoon
22. poorter
burger stedeling ingezetene
23. staatsburger
burger onderdaan
24. stand
air, adel fase, orde, peil, pose, rang, stal, volk, elite, estat, kaste, kring, score, staat, wezen,burger, clerus, edelen, etymon, hoogte,
25. stedeling
burger poorter stadsmens stadsbewoner
26. territorialiteitsbeginsel
Het territorialiteitsbeginsel is een beginsel dat zowel geldt in het recht, en met name in het internationaal privaatrecht als in het strafr
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0