< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 50
  • >Nederlands Woordenboek - 50
Your search query: ontwikkeling
Found: 50
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. beloop
… tracĂ© bedrag proces montant decursus evolutie glooiing richting dossering ontwikkeling
2. beschaving
cultuur techniek veredeling beleefdheid civilisatie ontwikkeling hoffelijkheid
3. betreffende het ontstaan en de ontwikkeling ener zaak
genetisch
4. bevordering
…oei opbouw stijging promotie verhoging avancement stimulering begunstiging ontwikkeling
5. de gemiddelde ontwikkeling
trend
6. evolutie
gang loop verloop wending draaiing zwenking verandering ontwikkeling zeemanoeuvre ontwikkelingsgang
7. factor die een erfelijke ontwikkeling bepaalt
determinant
8. fasen in de menselijke ontwikkeling
babytijd ouderdom pubertijd kleutertijd adolescentie volwassenheid
9. geschiedenis
…e historie verleden belevenis toedracht vertelling gebeurtenis onderneming ontwikkeling aangelegenheid
10. groei
…toenemen toeneming vegetatie voortgang ontplooiing reproductie uitbreiding ontwikkeling vermeerdering
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0