< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 25
  • >Nederlands Woordenboek - 25
Your search query: voldoende
Found: 25
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. adequaat
juist gepast passend geschikt voldoende stringent gelijkwaardig overeenkomstig overeenstemmend
2. afdoend
…adequaat beproefd decisief dwingend klemmend radicaal deugdelijk stringent voldoende beslissend definitief doorslaand peremptoir apodictisch
3. behoorlijk
…passend redelijk vrijgoed geschikt voegzaam betamelijk bruikbaar gemanierd voldoende wellevend aanzienlijk fatsoenlijk goedschiks ordentelij
4. doorslaand
afdoende voldoende
5. genoeg
…lop plenty stevig afdoende afgedaan voldoend afgelopen suffisant verzadigd voldoende welletjes genoegzaam toereikend
6. genoegzaam
goed afdoend krachtig suffisant voldoende toereikend overtuigend
7. het niet voldoende zorg besteden
verwaarlozing
8. in vrij grote mate
genoeg behoorlijk betamelijk voldoende toereikend
9. naar behoren
… 7 letters correct richtig terdege terecht 9 letters behoorlijk betamelijk voldoende 10 letters fatsoenlijk
10. nauwelijks voldoende hoeveelheid
mondjesmaat
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0