< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 24
  • >Nederlands Woordenboek - 24
Your search query: treffend
Found: 24
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aandoenlijk
teer week pathos roerend gevoelig schattig treffend ontroerend pathetisch aangrijpend hartroerend vertederend zielroerend sentimenteel
2. aangrijpend
droevig pakkend roerend tragisch treffend aandoenlijk dramatisch hartroerend indrukwekkend
3. bezield
vurig levend bezeten bevlogen gedreven levendig treffend begeesterd begeestigd geanimeerd geestdriftig geïnspireerd hartstochtelijk
4. frappant
raak sterk markant sprekend treffend opvallend verbazend frapperend opmerkelijk
5. hartbrekend
ellendig treffend jammerlijk hartroerend dieptreffend meelijwekkend deerniswaardig deerniswekkend
6. hartroerend
ellendig treffend jammerlijk aandoenlijk pathetisch hartbrekend
7. hartverscheurend
bijtend pijnlijk navrant tragisch treffend jammerlijk schrijnend smartelijk bedroevend dramatisch ontzettend pathetisch hartbrekend allerdr
8. herkenbaar
hoorbaar merkbaar tastbaar treffend voelbaar duidelijk zichtbaar bemerkbaar kenmerkend onmiskenbaar waarneembaar karakteristiek
9. indrukwekkend
trots groots statig grotesk machtig roerend glorieus imposant treffend kolossaal ontzaglijk opvallend verbazend indringend aandoenlijk aang
10. licht vatbaar
roerend treffend aandoenlijk
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0