< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 14
  • >Nederlands Woordenboek - 14
Your search query: tevoren
Found: 14
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bijwoord
… tamelijk tegader tegelijk tegenin tegenop telkens terdege terecht terneer tevoren uiterst vandaan vandaar vandoor vanwaar vanzelf veeleer v
2. daarvoor
eer eens aleer wijlen eerder weleer daartoe destijds gewezen oudtijds tevoren vroeger daarvoor indertijd voordien voorheen vooleden voormal
3. eerder
eer meer supra liever eertijds tevoren veeleer vroeger voorheen
4. eerst
om te beginnen pas primo vooraf premier primair tevoren vooraan vroeger vooreerst voorlopig vooralsnog voorshands aanvankelijk rangtelwoord
5. het tevoren weten
prognose
6. in een vroegere tijd
tevoren
7. op een vroeger tijdstip
eerder vooraf tevoren daarvoor
8. tevoren
pro eerst vooraf eerder vroeger voorheen
9. tevoren aankondigend
voorspellend premonitorisch
10. van tevoren
a.p. vooraf
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0