< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 1000
  • >Nederlands Woordenboek - 1000
Your search query: aan
Found: 1000
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 100 | Next >>
1. aalmoes
gift aan een bedelaar of behoeftigegave gift gunst toegift karitaat schenking bedelbrood liefdegave liefdegift genadebrood antoniusbrood
2. aalmoezenier
aan het leger toegevoegde geestelijke; iemand die belast is met de armenzorg; Rooms-Katholiek geestelijkeveldprediker legerpriester legerpre
3. aan
bij langs brandend aangekomen aangesloten ingeschakeld
4. aan Apollo en de muzen gewijd
Helicon, zangberg
5. aan Athene gewijd heiligdom
atheneum
6. aan God alleen de eer
S.D.G
7. aan God de opperste en grootste
D.O.M.
8. aan God gewijd gebouw
kerk kapel tempel heiligdom kathedraal
9. aan afkeer hebbende
afkerig
10. aan alle kanten
omheen rondom
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 100 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0