< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 76
  • >Nederlands Woordenboek - 76
Your search query: stijf
Found: 76
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
1. afgemeten
stijf strak deftig kortaf statig bedaagd bepaald stemmig stijfjes afgepast berekend plechtig voornaam gedwongen prenterig nauwkeurig bedach
2. afstandelijk
koel koud stijf koeltjes stijfjes objectief gereserveerd terughoudend
3. bestendig
pal pen stijf klamp sterk strak steeds blijvend degelijk stabiel constant langdurig aanhoudend onwrikbaar volhardend onbeweeglijk standvast
4. bewegingloos
lam dood stijf stil vast immobiel indolent roerloos stokstijf onbeweeglijk
5. calvinistisch
stijf behoudend gereformeerd
6. cataleptisch
stijf versteend
7. deftig
chic duur fier stijf grave hoofs sjiek weids statig ernstig gekleed grandig (bargoens) parmant pompeus serieus waardig achtbaar imposant pl
8. een stijf mens
klaas
9. formeel
echt naar de letter stijf strikt genomen bepaald duidelijk stijfjes plechtig uiterlijk ambtelijk pertinent vormelijk juridisch officieel ce
10. gedwongen
node onder dwang stijf gemaakt ongaarne verplicht geforceerd gekunsteld plichtmatig onnatuurlijk onnauwkeurig onvrijwillig
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0